Til startsiden

Mail til webmaster

Startside Før du bygger
N A T U R P L E J E

Naturplejedage og naturplejeprojekt

Rynket Rose eller Hybenrose (Rosa Rugosa)

Eksempel på tilgroning

Natur og balance

Områdets natur er vild og frodig, men det er ikke alle steder den er i balance. Nogle arter har tendens til at udkonkurrere alt andet og skabe en ensformig monokultur. Det gælder bl.a. for rynket rose (hybenrose), gyvel, pilekrat og havtorn.

Naturplejedage

Siden 2006 har vi i foreningen afholdt to årlige naturplejedage.

Formålet med naturplejedagene har været at reducere de invasive arter og at holde fællesarealerne og stierne fremkommelige og atraktive.
Foreningens naturplejeudvalg arrangerer naturplejedagene.

Fællesskab

Ud over at værne om vores område, har naturplejedagene også et socialt aspekt. Det er hyggelige at mødes og tage en tørn sammen, og spiser vi frokost sammen bagefter.

Rynket Rose eller Hybenrose (Rosa Rugosa)

Stærke roser

Mange mange arbejdstimer er år efter år lagt i denne opgave, men kampen er ulige kamp - roserne har overtaget.

Derfor besluttede bestyrelsen, at vi skulle have professionel hjælp, og have udarbejdet en naturplejeplan.

Skjulte naturskatte

Før udplantningen af Rynket Rose har området været et strandoverdrev. Det er en naturtype med lavt næringsindhold i jorden, men med meget stor artsdiversitet. En biotop med mange forskellige blomster, mange forskellige insekter, mange forskellige fugle og mange padder og firben. Området var blandt andet kendt for den store bestand af tårnfalke, der kredsede over bakkerne på jagt efter firben. De er der endnu tårnfalkene og firbenene, men mde den øgede tilgroning, er antallet reduceret.

Frøbank

I jorden ligger af de utallige blomsterarter, der har vokset på strandoverdrevet. Hvis vi reducerer de invasive arter, og mindsker næringstilførslen til jorden, vil fortidens blomsterpragt stile og roligt vende tilbage. Og med den mere varierede flora vil variationen i insekter og fuglearter følge med.

Fælles projekt

Planerne om en naturplejeplan førte til et samarbejde med Gyvelbugten og Klitrosebugten - de to grundejerforeninger syd for vores. Sammen kontakter vi naturvejleder Jørge Stoltz, og det endte med, at vi forsøgte at etablere et fælles projekt.

Tornerosebugtens naturplejedage

Rynket Rose

Rynket rose blev indført til området, da Stenlejerne skulle udstykke området til sommerhusgrunde. Den har flere gode egenskaber. Et omfattende og solidt rodnet holder sammen på klitter og skrænter, den er robust og nøjsom, den blomster pænt, dufter godt og sætter masser af hybenfrugter, der er rige på C-vitamin. Men den breder sig voldsomt og udkonkurrerer stort set alt andet. Den spredes af fugle, der spiser frugterne og fordeler frøene med deres klatter. Her ud over udbreder hver plante sig ved rodskud. En enkelt rynket rose breder sig ved hjælp af jordskud ca. 1,5 meter pr. sæson. De skyder også godt i vejret, og kan hurtigt lukke af for udsigten.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside

Naturplejeprojektet Stenlejerne

Nu sker der noget

På en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2013 beslutter foreningen at gå ind i et fælles naturplejeprojekt med de to andre grundejerforeninger i området hvor Stenlejerne lå.

Kommunen er med på ideen, og da projektet også får økonomisk støtte fra 15 fonden, bliver det fælles projekt en realitet.
Jørgen Stoltz træder ind som projektleder, og i samarbejde med kommunens biologer og den nedsatte styregruppe tager planen form.

De afklippede roser slæbes i bigbags

Det afklippede køres væk

Overdækningen kvæler roserne på ca. to år

Maskiner

I den indledende fase af projektet blev der gået hårdt til værks. En entreprenør blev bestilt til at grave de Rynket Rose op, køre materialet sammen og brænde det af. De flade arealer, der egnede sig til det blev slået jævnligt, så roserne ikke fik vækstmuligheder, men blev stressede af den hyppige nedklipning.
Kommunen stillede med et arbejdshold af nyttejobbere, der med buskryddere tog sig af roser på de kuperede områder.

Opfølgning og vedligeholdelse

Vi er nu i opfølgningsfasen, hvor de tre grundejerforeningers naturplejedage indgår.

Fra 2016 overgår projektet i en vedligeholdelsesfase, hvor grundejerforeningerne stort set selv skal stå for vedligeholdelsen af de opnåede ressusltater.

I vedligeholdelsesfasen kan Tornerosebugten vælge at betale for at få arealet slået 5 gange hver vækstsæsonen, eller at låne nogle kør, der kan spise de rosenskud, der pibler op.


Bllederne er fra foreningens naturplejedag april 2015

Et bål er ved at være klar

Opgravning af roser og deres rodnet

Roser og rødder køres sammen

Overdækning med plastic på de stenede områder

Redskaber

Naturplejeprojektet Stenlejerne har indkøbt egnede redskaber til naturplejearbejdet. Grundejerforeningerne låner værktøjet til deres naturplejedage.

Oversigt over værktøjet

Naturplejedag oktober 2014

Læs vores naturplejeplan


Foreningen har fået udarbejdet en naturplejeplan af naturvejleder i Odsherreds Kommune Jørgen Stoltz.


Læs naturplejeplanen    her…

Bekæmpelse med plastfolie

Odsherreds Kommune har fulgt vores naturpleje nøje, og har flere gange været på besøg for at se resultatene. De synes vores metode med overdækning af forekomster af rynket rose med plastfolie er meget lovende. De har derfor bedt os om at beskrive fremgangsmåden på skrift, så andre også kan få glæde af vores erfaringer.

Beskrivelsen kan læses her…..

Denne side er opdateret d. 05-07-2020

Naturplejedag lørdag den 29. Maj 2021

Naturplejedag april 2015

Naturplejedag oktober 2014

Naturplejedag marts 2016

Naturplejedag lørdag d. 21. Maj 2016

Naturplejedag lørdag d. 20. maj 2017

Naturplejedag lørdag d. 07. oktober 2017

Naturplejedag oktober 2015

Naturplejedag oktober 2015

Naturplejedag lørdag d. 5. maj 2018

Naturplejedagen lørdag den 6. Oktober 2018

Naturplejedagen lørdag d. 27. April 2019

Naturplejedagen lørdag d. 5. oktober 2019

Naturplejedagen lørdag d. 3. oktober 2020

Naturplejedag lørdag d. 09. oktober 2021

Billedserier