Til startsiden

Mail til webmaster

Startside Før du bygger
S T E N L E J E R N E

Områdets historie - Stenlejerne

Vores område har en fortid som åben mine. Imidlertid var det hverken guld eller sølv minedriften handlede om. Det handlede om sten. Fra sidst i 1800-tallet til 1973 foregik udvindingen og sorteringen af sten til byggeri og skærver til jernebanelinjerne.

Stenene kunne udskibes direkte fra moler, på begge sider af odden. Stenene blev blandt andet anvendt til de betydeligere betonarbejder under udgravningen af Kielerkanalen.

På denne side kan du se nole billeder fra Odsherreds Lokalarkivs samling. De give et fint indtryk af hvad der er foregået.


Der arbejdes på Odden Stenværk(Yderby Skærvefabrik). Stenharpen trækkes med et håndsving og med kædetræk. Både påfyldning og aflæsning skete med håndkraft.

Fra venstre ses: Kristian Petersen, Laurits Madsen, Peter Madsen (Laurits og Peter Madsen var brødre) og Peter Larsen (Emil Larsens bror).

Billedet er fra 1918.

Billedet er taget i forbindelse med en firmaudflugt for personale og deres pårørende i det tidsrum, hvor Otto Zimmermann ejede værket. Han står alleryderst til højre.

Billedet er fra 1924.

Udskibsningsbroen på Kattegatkysten. Værket havde også en mindre havn på Sejrø Bugt siden, der hvor Molslinjen i dag har havn.

Billedet er fra 1926

Gravemaskine og mobilt sorteringsanlæg på skinner, der kan bevæge si ned gennem området. Det frasorterede materiale efterlades i de karakteristiske ”topper”, der stadig kan anes visse steder i landskabet.

Billedet oplyses at være fra 1930’erne.

Tipvognstog og de karakteristiske topper.

Billedet er fra ca. 1950.

Den store gravemaskine. Bagved skimtes transportbåndet fra sorteringsanlægget.

Billedet oplyses at være fra 1955.

Arbejderne og formanden, Laurits Madsen.

Billedet er fra 1920’erne.

Officielt billede fra 1950’erne.

Samtidigt postkort med tipvognstog fra Srenlejerne som motiv.

Billedet er taget ca. 1925.

Hvis du vil vide mere, kan jeg anbefale følgende links, der begge er til Carsten Parbys hjemmeside:

Stenlejerne af Carsten Parby

Af Tyskerværkets saga - en artikel fra Odsherred Lokalmuseum

Denne side er opdateret d. 20-06-2016