Til startsiden

Mail til webmaster

Startside Før du bygger
F Ø R   D U   B Y G G E R

Byggeregler i Tornerosebugten

Inden du går i gang med at bygge eller bygge til, er det vigtigt, at du er opmærksom på hvad du må og hvad du ikke må.

Lovgivning

Byggeri skal selvfølgelig opføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Deklarationen

På alle grunde i Tornerosebugten, Klitrosebugten og Gyvelbugten er der tinglyst en deklaration, der yderligere regulerer hvor og hvordan der må bygges. F.eks. Er mulighederne for at placere hus og småhuse begrænset en smule.

Strandbeskyttelseslinjen

Har du grund i første række, skal du også være opmærksom på strandbeskyttelseslinjen.

Både deklarationen og strandbeskyttelsesreglerne har status som fredning, så de går forud for de almindelige bygningsleglementer.

Deklarationen i overskrifter

Nogle af de første sommerhusudstykninger havde udviklet sig noget klondykeagtigt. Måske derfor valgte kommunen (dengang Sognerådet) at stille nogle krav til udstykningen. Det blev til den dendeklaration, der nu er tinglyst på alle grundene. Deklarationen har bestemmelser om bl.a.:

Afstand til veje og skel

Det kan være lidt svært at læse afstandsbestemmelserne i deklarationen. Vi har i området to typer veje. De store kaldes 8-meterveje og de mindre 6-meterveje.

Bygninger skal placeres med en afstand på 7 meter fra naboskel, skel til sti eller fællesarealer og 6-metervejene. Ved 8-metervejene skal bygninger placeres  hele 11 meter inde på grunden(15 meter fra midten af 8-metervejen).

På kortet til venstre, er 8-metervejene markeret med rødt og 6-metervejene med gult.

Klik på kortet for at se det større

Strandbeskyttelseslinjen

Har du en grund i første række til kysten, skal du også være opmærksom på strandbeskyttelseslinjen. Strandbeskyttelseslinjen afgrænser et op til 300 meter bredt bånd langs kysten, hvor der ikke må bygges, anlægge terrasser eller opsættes ting.


Du kan læse mere om strandbeskyttelse her: Kystdirektoratet…..Du kan på  Odsherreds Kommunes hjemmeside se et detaljeret kort over din egen grund, der viser strandbeskyttelseslinjen (men det kræver en del båndbredde)

Pjece om strandbeskyttelseslinjen.pdf

Klip på billedet for at åbne pjecen som PDF

Kortet på Odsherreds Kommune kan enten vises som kort eller med luftfoto

Deklarationen

Strandbeskyttelseslinjen

Ansøgning m.m.

Pjece om afstandskravene


Deklarationen af 1969


Deklaration af 1974  -tilføjelse


Bemærk

Den juridisk gældende deklaration er altid den, der konkret er tinglyst på de enkelte grund. Den kan læses ved at logge påmed MitID på denne side:

Det Digitale Tinglysningssystem

OBS!

Informationerne på denne side er kun vejledende. Det er deklarationens formuleringer, der er juridisk bindende. Spørg eventuelt bestyrelsen.

Ansøgning om byggetilladelser håndteres af Byg og Miljø. Du skal altså ikke henvende dig direkte til Odsherreds Kommune.

En byggetilladelse er ikke en garanti for, at det planlagte byggeri overholder deklarationens bestemmelser, eller fredningsbestemmelserne vedrørende strandbeskyttelseslinjen.

Bestyrelsen kan i et vist omfang hjælpe dig med at finde ud af hvordan du overholder deklarationens bestemmelser.

Denne side er opdateret d. 02-12-2023