Til startsiden

Mail til webmaster

Startside Før du bygger

Medlemsskab

O M   F O R E N I N G E N

Grundejerforeningens område har en helt særlig karakter. Når man går rundt på vejene har man nærmest en oplevelse af at have bevæget sig ind i et naturområde. Huse og tilbygninger er trukket lidt væk fra vejen, og der er ingen raftehegn eller plankeværker. Det flyder heller ikke med parkerede biler på vejene.

Deklaration

Årsagen til denne særlige karakter er den deklaration, der er tinglyst på området. Mange der har fritidshus her, er netop faldet for områdets særlige atmosfære.

Baggrunden

Tornerosebugten først ret sent blevet udstykket til fritidshusgrunde. Sommerhusene i de tidlige udstykninger blev ofte bygget af forhånden-værende materialer og som mere eller mindre professionelt selvbyg. Få regler, og mange ideer giver nogle steder disse tidligere sommerhus-områder en noget ”broget” fremtoning, hvor naturgrunde, friserede haver, hegn og plankeværker ligger side om side. Kommunen har ved udstykningen af Tornerosebugten valgt at tinglyse en deklaration på grundene, der sikrer området en vis standard. Grundene skal være store, og husene skal bygges af gode materialer. Grundene må ikke indhegnes med raftehegn eller plankeværker, og bygningerne skal være trukket tilbage på grundene.

Du kan læse mere om deklarationen her…..

Du kan læse mere strandbeskyttelsen her…..

Aktiviteter

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i juni. Her ud over arrangerer naturplejeudvalget hvert forår og efterår naturplejedage, hvor vi arbejder på fællesarealerne og slutter af med at spise frokost sammen.  

Om grundejerforeningen

Vildtet har gode forhold

Hegn om grundene skal være levende hegn. Har man behov for at holde rådyrene ude eller hunden inde, må der godt opsættes et lavt ståltrådshegn - men der skal plantes levende hegn uden om, så det ikke ses. De fleste grundejere har valgt levende hegn, eller slet ikke at have hegn. Det giver de lidt større dyr gode betingelser. Området har derfor en stor artsdiversitet, og byder på mange naturoplevelser i form af råvildt, fasaner, agerhøns, ræve eller harer.

Området

Ejere af følgende grunde(parceller) er medlem af foreningen:


Gnibenvej 22

Majrosevej - alle grunde

Minirosevej - alle grunde

Mosrosevej - alle grunde

Lyngrosevej - alle grunde

Stokrosevej - alle grunde

Æblerosevej - alle grunde

Therosevej - alle grunde


På alle parcellerne er der tinglyst en ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Grundejerforeningen Tornerosebugten havde stiftende generalforsamling 7. maj 1999.

Foreningens vedtægter kan læses her……Foreningens areal og matrikler

Vejen og fællesarealer

Foreningen har ansvaret for at holde områdets veje og fællesarealer.

Bestyrelsen sørger for, at rabatterne bliver slået, og at grusvejene bliver repareret. En gang om året lækkes der et støvdæmpende lag på grusvejene.

Grundejerne skal selv sørge for, at træer og buske på deres grund ikke generer trafikken på vejene. Bestyrelsen sørger for dette på fællesarealerne.

For at holde udgifterne, er der udlagt bunker med grus, så man selv hurtigt kan udbedre mindre huller i vejene.  

Vejene ryddes ikke for sne om vinteren.

Denne side er opdateret d. 13-11-2023