Til startsiden

Mail til webmaster

Startside Før du bygger
V	E D T Æ G T E R

Grundejerforeningens vedtægter

Generalforsamlingerne holdes hvert år  i juni måned. Den holdes sædvanlig vis i Oddens Forsamlingshus i Havnebyen.Læs dokumenter fra tidligere general-forsamlinger her….  

Bemærk


Ved ændring af ejerforholdet for en grund, er sælger pligtig til at oplyse foreningens formand, hvem de nye ejere - og dermed medlemmer - er.

Hvis et medlem flytter eller får ny mailadresse, skal dette også meddeles til formanden for foreningen.

Ændring af oplysninger


Generalforsamlinger

Grundejerforeningen er stiftet 7. maj 1999. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere i området. Blandt andet er det foreningens formål, at administrere, vedligeholde og renholde de vores veje og fællesarealer.

Da grundene blev udstykket, blev der tinglyst en deklaration for området, der giver alle grundejere ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Vedtægterne fastlægger foreningens formål, regler for medlemskab, bestyrelsens arbejde og foreningens generalforsamlinger.

Gældende vedtægter (PDF)

Oprindeligt matrikelkortet kan ses (PDF)

Oprindelig vedtægt kan læses (PDF)

Denne side er opdateret d. 18-10-2015