Til startsiden

Mail til webmaster

Startside Før du bygger
S T R A N D E N S   S T E N

Sten fra stranden

Kinnediabas

Kinnediabas har en karakteristisk grov nupret overflade, der minder meget om blomkåls struktur. Derfor kaldes Kinnediabas populært for blomkålssten. Kinnediabas er en ledeblok bragt til Danmark med et isfremstød fra nordøst. Kinnediabas stammer fra klipperne ved Kinnekulla syd for søen Vänern i Sverige.

Diabas hører til gangbjergarterne, der er størknet i gange under jorden, hvor trykket har været mindre og afkølingen noget hurtigere end for dybbjergartenes vedkommende.

Rombeporfyr

Rombeporfyr er let at kende på de rombeformede korn. Rhombeporfyren er en ledeblok, der er transporteret hertil med et isfremstød fra Norge.

Bjergarten stammer fra Osloområdet, hvor den findes som fast klippe.

Basalt

Basalt er en mørk vulkansk dagbjergart, som består af mørke mineraler.

Denne næsten sorte variant er skånsk basalt.

Basalt er støtrknet på den faste del af jordskorpen, hvor trykket er lavere end dybet nede i jorden og afkølingen sker hurtigt.

Granit

Granit er den mest almindelige bjergarter på stranden. Det er en såkaldt dybbjergart, der er dannet ved at magma (smeltet klippemasse) er størknet dybt under jorden. Magmaen er derfor afkølet langsomere og under langt større tryk end de såkaldte dagbjergarter, der er dannet ved størkning på jordoverfladen.

Granitstenene på stranden er kommet hertil fra Sverige eller Norge under istiderne,og kan være op til et par milliarder år gamle.

Bestandelene i granit er mineralerne feldspat (oftest rødlig, hvid, gul eller grøn), kvarts (ligner glas, lys og ofte klar) og mørke mineraler (især mørke glimmermineraler).

Sandsten

Sandsten er betegnelsen for bjergarterder består af sammenkittede sandskorn. Som regel op til 95% af sandkornene af kvarts. Sandsten kan være dannet ved langsom aflejring, hvilket kan give en sortering af kornene, der kan ses som striber. I hvisse tilfælde er sandets aflejringsforhold bevaret  med for eksempel bølgestriber, der dog yderst sjældent ses på strandsten.

Plagioklasbasalt

Plagioklasbasalt er karakteristisk med de nåleformede strøkorn af plagioklas.

Eksempler på denne bjergart fundet i Odsherred, stammer med al sandsynlighed fra området omkring Oslo, nærmere bestemt øen Jeløya i Oslofjorden.

Gnejs

Gnejs er en metamorf bjergart med graniisk sammensætning, dannet ved regional metamorfose(omdannelse under stor tryk og temperaturpåvirkning).

Flint

Flint ses meget ofte som en meget mørkt bjergart med hvide tegninger. Dog forekommer flindt også i rødlige variationeret hvidt kridtlag på nogle af siderne . Flint får karakteristiske muslede brud, hvis det slås i stykker. Dette er meget karakteristisk.

Larvikit

Larvikit stammer fra Oslo-feltet. Bjergarten kan have en særlig blålig farve. Indeholde blandt andet plagioklas.

Strandsten

Af Lena Madsen

ISBN 9788777021152


Sten

Af Ole Bybjerg

Gyldendal

ISBN 9788702066050


Sten i farver

Af Erik Schou Jensen

Politikens forlag

ISBN 9788756765121

Bøger om sten

Denne side er opdateret d. 27-07-2015