Til startsiden

Mail til webmaster

Startside Før du bygger
O L D T I D E N

Områdets historie - spor af oldtidens mennesker

Stenalder i grundejerforeningens område

Det er ikke til at sige, om der har været permanente stenalderbopladser i vores område. Sikkert er det dog, at Nationalmuseet har registrerede fund fra stenalderen. Disse fund er dels gjort helt ude på Gniben, og dels på den anden side af Gnibenvej ved Ørnevej, Søhusvej og Nimbusvej.

Ved Buskrosevej er der fundet spor af en bålplads fra stenalderen samt 7 genstande. Så der er ikke tvivl om, at stenalderens mennesker har færdedes og opholdt sig i vores område.

Odsherreds mange gravhøje og oldtidsminder

Bronzealder

Det ser ud til, at brugen af vores område er fortsat ind i bronzealderen. Måske med mere eller mindre permanent beboelse. Nationalmuseets fund af flere gravrøser peger i den retning. Begravelse med sådanne stensætninger, var almindelig i bronzealderen. Gamle kilder taler om 12 - 15 gravhøje på Sjællands Odde, men langt de fleste gravhøje er gået tabt på grund af årtiers pløjning. Heldigvis er fine gravhøje bevaret længere inde i Odsherred.

Gravhøj eller morænebakke?

Vores lokale høj Rævehøj ved feriekolonien Søllerødlejren har Nationalmuseet oprindelig registreret som en rundhøj fra oldtiden - måske bronzealderen. Højen er derfor fredet. Senere er Nationalmuseet dog blevet i tvivl om hvorvidt der blot er tale om en naturlig morænebakke

Jernalder og vikingetid

Nationalmuseet har ikke registreret fund fra jernalderen eller vikingetiden i vores område. Længere inde på Odden og omkring Lumsås er der adskillige gravhøje og andre fund, der er dateret til jernalderen. Et enkelt fund ved Overby Lyng er dateret til vikingetiden.

Lokale spor

Lidt spor er der dog. Amatørarkæologer har for nyligt undersøgt en mark ved Yderby med metaldetektorer. Her fandt de flere fibler fra jernalder og et sølvspænde fra vikingetiden. En fibula er en art broche, der tjener til at holde sammen på klædedragten. De blev brugt frem til 1100 årene, hvor de blev udkonkurreret af de nymodens knapper. Så omkring Yderby og Overby må der have været aktiviteter og formodentlig også beboelse i jernalderen og vikingetiden.

Kilder

Se hvilke kilder der er anvendt til siderne om områdets historie

Denne side er opdateret d. 27-07-2015