Til startsiden

Mail til webmaster

Startside Før du bygger
M I D D E L A L D E R E N

Områdets historie - middelalderen på det yderste Sjællands Odde

Bedre kilder

Livet i middelalderen, som det har udspillet sig på det yderste af Sjællands Odde, afspejler sig både i fund og i optegnelser.

I området ved Overby og Yderby har amatørarkæologer med metaldetektorer fundet middelaldermønter og en seglstampe fra middelalderen.

Seglstampe

Seglstampen blev brugt når et dokument skulle forsynes med et laksegl. Seglet viste at dokumentet var ægte.

Begravelser og helligsted

En kilde omtaler en spændende lokalitet, der peger tilbage til middelalderen og måske længere. Lokaliteten ligger i dag i udkanten af havnebyen. Kilden omtaler den som Kapelhøjen.

Der har ligget et større solidt hus med orientering øst vest. Huset har haft et solidt stenfundament og har været bygget af munkesten. Men alt er i dag forsvundet. Direkte under gulvet samt på marken i nærheden er der funder menneskeskeletter fra middelalderen. Det må dreje sig om en tidlig kirke. Dengang har Kapelbakken ligget nogenlunde lige imellem de to landsbyer Yderby og Overby. Stedet er kendt fra mundtlige beretninger og udgavet i 1953.

Døbefonten i Odden Kirke

Den ældste del af den røde kirke i Overby er opført i 1300 årene. Kigger man nærmere på døbefonden bemærker man, at den består af to dele. Den nuværende døbefond står faktisk oven på en anden gammel døbefond eller måske et gammelt vievandskar. Dette er antagelig fra den oprindelige kirke på Kapelbakken.

Klik på kortet for at se det i stort format

Landsbyerne og jordbruget

Fra vikingetiden og frem til slutningen af 1700 tallet har gårde og huse på det yderste af odden ligget tæt sammen i de to landsbyfællesskaber Overby og Yderby. Jorden omkring landsbyerne blev dyrket i fællesskab. Det var på den tid almindeligt at, dyrke jorden som trevangsbrug:Vores område

Uden for landsbyens egentlige agre lå landsbyens overdrev - eller lyngen som det hedder i kystnære områder. Vores område Yderby Lyng har med andre ord hørt til landsbyen Yderby.

Reformationen på det yderste Sjællands Odde

Kirken ejer jorden

Første skriftlige kilde om området er jordebogen for Roskilde bispesæde fra 1370. Her er Overby og Yderby registrerede som kirkens ejendom. Den katolske kirke ejede al jorden. Både bygningerne og landarealerne i Overby og Yderby - men også alt hvad der hørte til af mennesker og dyr. Bønderne var fæstebønder.

Kongen overtager jorden

Ved reformationen i 1536 overgik hele kirkens enorme jordbesiddelser til tronen. Jorden og bondebefolkningen i Overby og Yderby havde fået ny ejer - men var fortsat fæstebønder. Mon ikke de religiøse forandringer har haft større betydning for befolkningens dagligdag. Kirkens indretning blev ændret. Ikonostasen blev fjernet, så menigheden kunne se alteret. De små katolske helgenaltre blev fjernet og kirken fik en prædikestol. Den nye præst talte dansk under gudstjenesten, og udlagde teksten i almindeligt sprog - det har været en kæmpe forandring.

Protokolden til venstre viser at Hans Majestæt Kongen ejer jorden, og fæstebønderne dyrker den. Protokollen er en såkaldt hartkorns protokol. Fæstebonden betalte landgilde efter hvor mange tønder hartkorn hans går er ansat til. De viste fæstebønder er fra Yderby matrikel 8 - 11.

På baggrund af ændring i præstens navn kan protokollen dateres til omkring 1814.

Jorden blev dyrket i fællesskab. Mændene mødtes på tinge, og aftalte hvornår der skulle sås og høstes. Illustrationen er en akvarel af Rasmus Christiansen, som i 1920'erne skildrede landbrugets udvikling.

Christian d. 3. lader straks efter sin kroning bispernes godser konfiskere. Herunder Odsherred og Sjællands Odde, som havde været Roskildebispens ejendom.

Kilder

Se hvilke kilder der er anvendt til siderne om områdets historie

Denne side er opdateret d. 27-07-2015