Til startsiden

Mail til webmaster

Startside Før du bygger
T O R N E R O S E B U G T E N

Velkommen til Grundejerforeningen Tornerosebugten

Det er så koldt derude…

For de fugle der bliver i Danmark vinteren igennem, er vand ofte det største problem. Så når termometeret går under nul og pytterne fryser til, kan man hjælpe fuglene meget ved at sørge for vand.


Foder
Danmarks Naturfredningsforening og andre med fugleforstand anbefaler derimod ikke at man lægger foder ud til fuglene i vintermånederne. Fodrer man alligevel, skal man vide at det er for ens egen skyld og ikke for fuglebestandens. Det værste man kan gøre er naturligvis at fodre rigeligt i en periode og så pludselig stoppe igen.
Problemet med fodringen er, at man kan komme til at forrykke balancen mellem forskellige fuglearter til ulempe for de fugle der lever af insekter og små edderkopper.


Redekasser
I stedet for at bruge penge på et foderbræt skal man hellere købe nogle redekasser. Det styrker fuglebestanden at sørge for redekasser hvor den næste generation kan udklækkes og vokse til i nogenlunde sikkerhed.
Man kan med fordel sætte redekasserne op allerede nu. Mange fugle søger i vinterens løb læ til overnatning i redekasser. En redekasse som fuglene har vænnet sig til i løbet af et stykke tid, vil også have større sandsynlighed for at blive beboet når forårssolens stråler begynder at sætte gang i yngleinstinkterne.

Vand

I de seneste år har vi kunnet glæde os over at fuglebestanden i vores område er vokset. Vi har set flere fugle og flere forskellige arte end tidligere år.
Her i årets koldeste måneder er det hårde tider - især for de mindste fugle. Derfor er der mange der godt vil gøre noget for dem.


Set med fuglenes øjne er den dejligste fritidsgrund ikke den mest velplejede. Nødder, frø, bær og frugte udgør en væsentlig del af fødegrundlaget for fuglene. Ligeledes er små edderkopper og insekter en meget vigtig proteinkilde for fuglene. En lidt rodet fritidsgrund tiltrækker flere fugle.

Træer og buske tilbyder læ og skjul, stor variation af naturligt forekommende planter sørger for et udvalg af frø, frugter og bær, og de gamle kævler og grene, der ligger og flyder i hjørnerne mens de nedbrydes naturligt tilbyder fuglene et stortudvalg af insekter og spindlere.
Fuglene vil foretrække at opholde sig på sådan en grund. Her kan de i god tid inden vinteren spise sig et godt fedtlag til så kan den modstå strabadserne - hvad enten det er en lang flyvning til lunere himmelstrøg eller udfordringen med den danske vinterkulde.

Foto Lene Ørskov

Hvordan hjælper man bedst
Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er der flere ting man kan gøre om vinteren – men først og fremmest kan man hjælpe fuglebestanden ved hele året at tænke på fuglene. Det har især stor betydning hvad fritidsgrunden kan tilbyde fuglene.

Danmarks Naturfredningsforening

Mad, læ og skjul

Læs mere om redekasser her… Naturbutikken    eller DF-butikken

På et møde med to andre grundejerforeninger langs Gnibenvej har vi drøftet et fælles problem – trafik på private områder.

Grundejere mod Sejerøbugten generes af færdsel på diget eller på kystsikringen nord for diget. Begge ligger på grundejeres private grunde.

I vores egen forening oplever vi færdsel op og ned ad skråningen langs Gnibenvej, særligt ud for Lyngrosevej.

Bestyrelsen arbejder for positiv sameksistens i vores grundejerforening. Vi ønsker, at grundejere og alle andre kan nyde den smukke natur og plante- og dyrelivet i vores dejlige område uden at gå på private stier, private grunde eller private områder.

Vi vil derfor gerne opfordre alle til at respektere privat ejendomsret og private områder, både ved færdsel i vores egen grundejerforening og hos vores naboer.


M.v.h.

Irene (formand)Fra bestyrelsen

Fra naturplejeudvalget

Naturplejedage


Årets naturplejedage arrangeres på følgende datoer:


Der er naturligvis det forbehold for naturplejedagen i maj, at vi ikke kender coronarestriktionerne på dette tidspunkt. Vi satser på at det er muligt at gennemføre naturplejedagen – eventuelt med særlige forholdsregler som i efteråret 2020. For eksempel kan det være at vi også denne gang nyder den efterfølgende frokost i det fri.

Foreløbig kan du skrive datoerne ind i kalenderen. Vi informerer nærmere når vi kender spillereglerne.

Lav risiko

Kortet viser risikoen for oversvømmelse
inden de næste 100 år

Kan sommerhuset rammes af oversvømmelse?

Sikkert et spørgsmål mange ejere og nye købere har spekuleret på. Nu kan man blive lidt klogere på svaret. Kystdirektoratet har kortlagt risikoen for oversvømmelse og erosion langs de danske kyster.

Heldigvis viser rapporten at der i vores grundejerforening er
lav eller meget lav risiko for oversvømmelse – selv i et 100 års perspektiv.


Læs mere her…..

Link til DMI:


Vejret på Sjællands Odde de nærmeste dage

Vejrobservationer lige nu på Gniben

Alle taler om det…

Vejrvarsel på SMS

Odsherreds kommune har startet en SMS-tjeneste, der kan advare ved ekstreme vejrforhold f.eks. Skybrud.

Du kan melde dig til ordningen her:

SMS-varsling

Tornerosebugtens afstandsregler.pdf

Fritidshus, småhus eller tilbygning


Reglerne for ansøgning om byggetilladelse er lempet - men selve reglerne er ikke ændret.
Ud over de almindelige love og byggeregler skal nyt byggeri også overholde de særlige afstandsregler m.v. i vores område. De lokale regler er tinglyst på grundene i form af en deklaration. Inden du går i gang, skal du derfor studere deklarationen ved at logge ind på Tinglysning.dk med dit NemID.

Klik på billedet for at hente hele pjecen i PDF

Læs mere om byggeregler og hent hele deklarationen her:

                    FØR DU BYGGER

Fugle

Måske har du også lagt mærke til det: Der er kommet mange flere fugle i vores område de seneste år. Arter som guldspurv, gransanger, musvit og blåmejse har har vi altid haft - men antallet er steget. Her ud over er der kommet en rigdom af forskellige arter, der besøger området kortvarigt elle slår sig ned og bygger rede.

Jens Purup der en dygtig amatørornitolog, har sendt en masse fine fuglefotos. Alle billederne kan ses under Naturen/Fugle

Stor tak til Jens for bidraget til hjemmesiden.

Se Jenses billeder her…….

Mærk din båd


Der ligger en del herreløse både på strandene rundt omkring i Odsherred - også her i Tornerosebugten. Odsherred Kommune går derfor i gang med at fjerne alle både, som ejerne ikke har mærket. Både, joller og kajakker der ligger på stranden skal mærkes med ejerens navn og telefonnummer samt telefonnummeret på en, der kender ejeren.

Læs mere her…

Herreløse både

Genbrugsstationen

Oddenvej 241 Havnebyen

Åbningstider indtil 31. marts
mandag

lukket

tirsdag

lukket

onsdag

09 - 18

torsdag

lukket

fredag

08 - 16

lørdag

08 - 16

søndag

08 - 16

Sygdom og uheld

112 brand, politi eller ambulance

Ved ambulance rekvirerer du samtidig en af Sjællands Oddes 9 akuthjælpere, der kan være fremme på kort tid.


70 15 07 00 Lægevagten

Mellem kl 16:00 og 08:00


70 15 07 08 Skadestue akuttelefon

Ring før du kommer.


Hjertestarter

Nærmeste hjertestarter findes på

Gåsegangen 3 hos akuthjælper Tommy Byskov

tlf: 59 32 75 03

Fra Odsherreds Kommune

Nyhedsbrev til sommerhusejere

Du kan fremover få nyt fra Odsherreds Kommune og modtage invitationer til møder m.v. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet fra kommunen.

Tilmelding til nyhedsbrev……


Bo i Odsherred

Hvis du og din familie er blevet så glade for Odsherreds landakaber, natur, gastronomi og kultur, at I overvejer at bosætte jer permanent, er der mange muligheder. Odsherreds Kommune vil gerne hjælpe, og har derfor oprettet en hjemmeside med nyttig information:

boiodsherred.odsherred.dk/

Denne side er opdateret d. 15-02-2021