Til startsiden

Mail til webmaster

Startside Før du bygger
T O R N E R O S E B U G T E N

Velkommen til Grundejerforeningen Tornerosebugten

Havnebyens Kaffebar

Den lille kaffebar i villaen i Havnebyen er meget mere end kaffe og kage. De kan også friste med varme retter og nogle dage pizza.

Åbningstiderne er (vist nok)


Mandag og tirsdag LUKKET

Onsdag: 10.00-15.00

Torsdag: 10.00-15.00

Fredag: 10.00-20.00

Lørdag: 10.00-21.00

Søndag: 10.00-16.00


Læs mere på Facebook…

Tir Bakery

Friskbagt brød på Gnibenvej 13

Louise Bannon sælger sit lækre økologisk bagværk fra containeren.

Normalt er der åbent lørdag fra klokken 9 til udsolgt

Butikscontaineren er flyttet til gårdspladsen.

Få rester af sprøjteemidler
Danmarks Naturfredningsforening har netop fået gennemført en stor undersøgelse af vandkvaliteten i danske vandboringer.
Desværre viser undersøgelsen at der er rester af pesticider i langt de fleste steder. Blandt de boringer der er undersøgt i Odsherred Kommune er tallet dog meget lavt. Kun 3,2% af boringerne viste rester af pesticider eller nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler. Det giver kommune en plads i den bedste liga når det gælder rent drikkevand.
Årsagen er desværre ikke at landbruget i Odsherred bruger færre sprøjtemidler - men derimod særlige geologiske forhold. De fleste boringer i Odsherred går ned i kalkmagasiner, som er dækket af tykke lerlag. De tykke lerlag giver en god beskyttelse mod forurening fra oven.

Blødt vand
Vores lokale vandværk har for nogle år siden fået installeret en anlæg der ved hjælp af såkaldt omvendt osmose fjerner størstedelen af kalken fra vandet.
Det betyder at vi kan glæde os over relativt blødt vand. Og det er godt for flere ting.

Godt drikkevand

Sygdom og uheld

112 brand, politi eller ambulance

Ved ambulance rekvirerer du samtidig en af Sjællands Oddes 9 akuthjælpere, der kan være fremme på kort tid.


70 15 07 00 Lægevagten

Mellem kl 16:00 og 08:00


70 15 07 08 Skadestue akuttelefon

Ring før du kommer.


Hjertestarter

Nærmeste hjertestarter findes på

Gåsegangen 3 hos akuthjælper Tommy Byskov

tlf: 59 32 75 03

Link til DMI:


Vejret på Sjællands Odde de nærmeste dage

Alle taler om det…

Fra Odsherreds Kommune

Nyhedsbrev til sommerhusejere

Du kan fremover få nyt fra Odsherreds Kommune og modtage invitationer til møder m.v. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet fra kommunen.

Tilmelding til nyhedsbrev……


Bo i Odsherred

Hvis du og din familie er blevet så glade for Odsherreds landakaber, natur, gastronomi og kultur, at I overvejer at bosætte jer permanent, er der mange muligheder. Odsherreds Kommune vil gerne hjælpe, og har derfor oprettet en hjemmeside med nyttig information:

boiodsherred.odsherred.dk/

HUSK at foreningen også har en gruppe på Facebook – ’Tornerosebugten på Gniben’. Det er en lukket gruppe, derfor skal du godkendes første gang, du besøger den.
Du kan bruge gruppen til at komme i kontakt med andre medlemmer, dele en oplevelse, bede om hjælpe og alt hvad man nu kan bruge Facebook til.

Spørgsmål til bestyrelsen skal du venligst sende direkte til
formand@tornerosebugten.dk, (vi drøfter ikke enkeltsager i Facebook.)


Hilsen formanden


Facebook

Fra bestyrelsen

På et møde med to andre grundejerforeninger langs Gnibenvej har vi drøftet et fælles problem – trafik på private områder.

Grundejere mod Sejerøbugten generes af færdsel på diget eller på kystsikringen nord for diget. Begge ligger på grundejeres private grunde.

I vores egen forening oplever vi færdsel op og ned ad skråningen langs Gnibenvej, særligt ud for Lyngrosevej.

Bestyrelsen arbejder for positiv sameksistens i vores grundejerforening. Vi ønsker, at grundejere og alle andre kan nyde den smukke natur og plante- og dyrelivet i vores dejlige område uden at gå på private stier, private grunde eller private områder.

Vi vil derfor gerne opfordre alle til at respektere privat ejendomsret og private områder, både ved færdsel i vores egen grundejerforening og hos vores naboer.

M.v.h.

Irene (formand)

Tornerosebugtens afstandsregler.pdf

Fritidshus, småhus eller tilbygning


Reglerne for ansøgning om byggetilladelse er lempet - men selve reglerne er ikke ændret.
Ud over de almindelige love og byggeregler skal nyt byggeri også overholde de særlige afstandsregler m.v. i vores område. De lokale regler er tinglyst på grundene i form af en deklaration. Inden du går i gang, skal du derfor studere deklarationen ved at logge ind på Tinglysning.dk med dit NemID.

Klik på billedet for at hente hele pjecen i PDF

Læs mere om byggeregler og hent hele deklarationen her:

                    FØR DU BYGGER

Genbrugsstationen

Oddenvej 241 Havnebyen

Åbningstider indtil 29. martsmandag

lukket

tirsdag

lukket

onsdag

09 - 18

torsdag

lukket

fredag

08 - 16

lørdag

08 - 16

søndag

08 - 16

Denne side er opdateret d. 10-05-2022

Generalforsamling

12. Juni kl. 10:00

Næste naturplejedage 8-10

OST på Odden

Den gamle kiosk på Østre Havnevej (skråt over for Super Brugsen) er blevet et lille mekka for spændende vine og lækre oste.

Hvis du vil byde dine gæster på en osteoplevelse ud over det sædvanlige supermarkedsniveau, så stik næsen forbi (de gi’r smagsprøver).

Åbningstiderne er (vist nok)

Fredag 9-18

Lørdag 9-16

Søndag 9-14

Event 21. maj Vild Makeover

Odsherreds Vilde Makover

Som en del af kommunens konkurrence Odsherreds Vilde Makeover skal vi formidle vores erfaringer med naturpleje og ”rewilding” for alle interesserede.

Derfor afholder bestyrelsen og naturplejeudvalget et arrangement på stranden ved cementskibet lørdag den 21. maj klokken 10 - 12. Målgruppen er primært fastboende i området og naturinteresserede fra andre grundejerforeninger - men vi håber også at se rigtig mange fra Tornerosebugten.

De første 50 gæster får kaffe og brød fra lokale leverandører.

Dommerpanelet besøger vores event klokken cirka 10.

Vild Makeover

Natur-plejefamilier søges

Har du lyst til at yde en ekstra frivillig indsats for naturplejen på vores fællesarealer i Topperne?

Med din og andres ekstra indsats kan vi bevare den helt unikke natur med lyng og revling i Topperne ved Vraget.

Nu har du muligheden for at melde dig som natur-plejefamilie og bidrage til Odsherreds Vilde Makeover – alene eller sammen med andre i din familie.


Foreløbig er 7 lodder mærket op med små pæle. De første har allerede fundet en Natur-plejefamilie.


Læs mere her…….


Følg arbejdet her….

Lørdag den 2. Juli kommer verdens største cykelløb til Odsherred.
Hvis du er interesseret kan du komme rigtig tæt på feltet. Odsherreds Kommune søger nemlig stadig frivillige.

Frivillig trafikofficial - læs mere her….

Se den nøjagtige rute for etappen …….

Tour de France etappe

Affaldet skal sorteres bedre – men hvordan?


Odsherreds Kommune er ved at finde ud af hvordan den øgede affaldssortering klares bedst og billigst i helårsboliger og i kommunens mange fritidsboliger. Sandsynligvis kommer der en ordning for helårsbeboelse og en anden for områder med fritidshuse.


Dialog med kommunen
Kommunen ønsker også at høre borgernes mening – både fastboende og ejere af fritidshuse. Med linket neden for, kan du læse mere om kommunens overvejelser og give din mening til kende i et lille spørgeskema.


Ny affaldsordning……


Nye affaldsordninger 2023

Fugle

Måske har du også lagt mærke til det: Der er kommet mange flere fugle i vores område de seneste år. Arter som guldspurv, gransanger, musvit og blåmejse har har vi altid haft - men antallet er steget. Her ud over er der kommet en rigdom af forskellige arter, der besøger området kortvarigt elle slår sig ned og bygger rede.

Jens Purup der en dygtig amatørornitolog, har sendt en masse fine fuglefotos. Alle billederne kan ses under Naturen/Fugle

Stor tak til Jens for bidraget til hjemmesiden.

Se Jenses billeder her…….

Vejrvarsel på SMS

Odsherreds kommune har startet en SMS-tjeneste, der kan advare ved ekstreme vejrforhold f.eks. Skybrud.

Du kan melde dig til ordningen her:

SMS-varsling

Lav risiko

Kortet viser risikoen for oversvømmelse
inden de næste 100 år

Kan sommerhuset rammes af oversvømmelse?

Sikkert et spørgsmål mange ejere og nye købere har spekuleret på. Nu kan man blive lidt klogere på svaret. Kystdirektoratet har kortlagt risikoen for oversvømmelse og erosion langs de danske kyster.

Heldigvis viser rapporten at der i vores grundejerforening er
lav eller meget lav risiko for oversvømmelse – selv i et 100 års perspektiv.


Læs mere her…..