Til startsiden

Mail til webmaster

Startside Før du bygger
T O R N E R O S E B U G T E N

Velkommen til Grundejerforeningen Tornerosebugten

Tornerosebugtens afstandsregler.pdf

Fritidshus, småhus eller tilbygning


Reglerne for ansøgning om byggetilladelse er lempet - men selve reglerne er ikke ændret.
Ud over de almindelige love og byggeregler skal nyt byggeri også overholde de særlige afstandsregler m.v. i vores område. De lokale regler er tinglyst på grundene i form af en deklaration. Inden du går i gang, skal du derfor studere deklarationen ved at logge ind på Tinglysning.dk med dit NemID.

Klik på billedet for at hente hele pjecen i PDF

Læs mere om byggeregler og hent hele deklarationen her:

                    FØR DU BYGGER

Link til DMI:


Vejret på Sjællands Odde de nærmeste dage

Alle taler om det…

Vejrvarsel på SMS

Odsherreds kommune har startet en SMS-tjeneste, der kan advare ved ekstreme vejrforhold f.eks. Skybrud.

Du kan melde dig til ordningen her:

SMS-varsling

Fugle

Måske har du også lagt mærke til det: Der er kommet mange flere fugle i vores område de seneste år. Arter som guldspurv, gransanger, musvit og blåmejse har har vi altid haft - men antallet er steget. Her ud over er der kommet en rigdom af forskellige arter, der besøger området kortvarigt elle slår sig ned og bygger rede.

Jens Purup der en dygtig amatørornitolog, har sendt en masse fine fuglefotos. Alle billederne kan ses under Naturen/Fugle

Stor tak til Jens for bidraget til hjemmesiden.

Se Jenses billeder her…….

Få rester af sprøjteemidler
Danmarks Naturfredningsforening har netop fået gennemført en stor undersøgelse af vandkvaliteten i danske vandboringer.
Desværre viser undersøgelsen at der er rester af pesticider i langt de fleste steder. Blandt de boringer der er undersøgt i Odsherred Kommune er tallet dog meget lavt. Kun 3,2% af boringerne viste rester af pesticider eller nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler. Det giver kommune en plads i den bedste liga når det gælder rent drikkevand.
Årsagen er desværre ikke at landbruget i Odsherred bruger færre sprøjtemidler - men derimod særlige geologiske forhold. De fleste boringer i Odsherred går ned i kalkmagasiner, som er dækket af tykke lerlag. De tykke lerlag giver en god beskyttelse mod forurening fra oven.

Blødt vand
Vores lokale vandværk har for nogle år siden fået installeret en anlæg der ved hjælp af såkaldt omvendt osmose fjerner størstedelen af kalken fra vandet.
Det betyder at vi kan glæde os over relativt blødt vand. Og det er godt for flere ting.

Godt drikkevand

HUSK at foreningen også har en gruppe på Facebook – ’Tornerosebugten på Gniben’. Det er en lukket gruppe, derfor skal du godkendes første gang, du besøger den.
Du kan bruge gruppen til at komme i kontakt med andre medlemmer, dele en oplevelse, bede om hjælpe og alt hvad man nu kan bruge Facebook til.

Spørgsmål til bestyrelsen skal du venligst sende direkte til
formand@tornerosebugten.dk, (vi drøfter ikke enkeltsager i Facebook.)


Hilsen formanden


Facebook

Fra bestyrelsen

På et møde med to andre grundejerforeninger langs Gnibenvej har vi drøftet et fælles problem – trafik på private områder.

Grundejere mod Sejerøbugten generes af færdsel på diget eller på kystsikringen nord for diget. Begge ligger på grundejeres private grunde.

I vores egen forening oplever vi færdsel op og ned ad skråningen langs Gnibenvej, særligt ud for Lyngrosevej.

Bestyrelsen arbejder for positiv sameksistens i vores grundejerforening. Vi ønsker, at grundejere og alle andre kan nyde den smukke natur og plante- og dyrelivet i vores dejlige område uden at gå på private stier, private grunde eller private områder.

Vi vil derfor gerne opfordre alle til at respektere privat ejendomsret og private områder, både ved færdsel i vores egen grundejerforening og hos vores naboer.

M.v.h.

Irene (formand)

Denne side er opdateret d. 05-07-2022

Den Gyldne Hane

Et nyt forpagter er klar til at prøve kræfter med den traditionsrige restaurant på havnen.

Fra fredag den 1. juli er der almindelig åbning fra torsdag til søndag.

Bordbestilling på telefon 59 32 18 00

Hjertestarter Lyngrosevej 6


Så er foreningens hjertestarter sat op og fungerer.

Familien i huset Lyngrosevej 6 har været så flinke at huse apparatet. Hjertestarterskabet hænger på væggen og er let at se fra vejen.

Forslag vedtaget


Den ekstraordinære generalforsamling 3. juli klokken 10 blev gennemført med pænt fremmøde.
Bestyrelsen forslag til ændring af vedtægterne blev vedtage enstemmigt.

Fremover vil medlemmer alene modtage mødeindkaldelser og andre beskeder fra foreningen med mail.

Det er vigtigt at foreningen altid kender din mailadresse. Skriv til formanden hvis du endnu ikke har oplyst din mailadresse eller ønsker at ændre den. Du skal selvfølgelig også oplyse hvis der sker andre ændringer i dine medlemsoplysninger - for eksempel hvis du er flyttet.

Mail til: formand@tornerosebugten.dk  

Vi vandt!

Konkurrencen Odsherreds Vilde Makeover kulminerede lørdag med at de tre finalister afholdt et event hvor dommerkomiteen kom på besøg og hørte nærmere om projekterne.
Vi havde reklameret godt for vores event og det havde da også tiltrukket mange interesserede. Ud over det spændende projekt kan Kims Kaffevogn og de friskbagte kanelsnurrer fra Tir Bakery have været med til at øge interessen i lokalområdet.  

Om eftermiddagen blev spændingen udløst af en opringning til formanden: ”Tillykke - I har vundet!”.

Bestyrelsen og naturplejeudvalget mødtes herefter med dommerne og fik overrakt det prestigefyldte diplom.
Dommerne motiverede sejren med vores store indsats for at bevare og fremme Odsherreds vilde natur samt vores gode og inkluderende formidling af naturplejen i Topperne.

Med æren følger også 25.000 Kr. til naturpleje.

Nu er Sjællands Oddes undervands-natursti lagt ud i igen. Tag snorkel på og hop i fra Biggas bro og lær lidt om havet. Det ligger 14 plancher i vandet i et ottetal. Så i kan snorkle en lang eller en kort tur. Den lange er ca 250 meter.

Læs mere her…..

Natursti under vandet

Spisesteder og Take Away

Oversigt over lokale spisesteder……

OST på Odden

Den gamle kiosk på Østre Havnevej (skråt over for Super Brugsen) er blevet et lille mekka for spændende vine og lækre oste.

Hvis du vil byde dine gæster på en osteoplevelse ud over det sædvanlige supermarkedsniveau, så stik næsen forbi (de gi’r smagsprøver).

Åbningstiderne er (vist nok)

Fredag 9-18

Lørdag 9-16

Søndag 9-14

Tir Bakery

Friskbagt brød på Gnibenvej 13

Louise Bannon sælger sit lækre økologisk bagværk fra containeren.

Normalt er der åbent lørdag fra klokken 9 til udsolgt

Butikscontaineren er flyttet til gårdspladsen.

Lav risiko

Kortet viser risikoen for oversvømmelse
inden de næste 100 år

Kan sommerhuset rammes af oversvømmelse?

Sikkert et spørgsmål mange ejere og nye købere har spekuleret på. Nu kan man blive lidt klogere på svaret. Kystdirektoratet har kortlagt risikoen for oversvømmelse og erosion langs de danske kyster.

Heldigvis viser rapporten at der i vores grundejerforening er
lav eller meget lav risiko for oversvømmelse – selv i et 100 års perspektiv.


Læs mere her…..

Sygdom og uheld

112 brand, politi eller ambulance

Ved ambulance rekvirerer du samtidig en af Sjællands Oddes 9 akuthjælpere, der kan være fremme på kort tid.


70 15 07 00 Lægevagten

Mellem kl 16:00 og 08:00


70 15 07 08 Skadestue akuttelefon

Ring før du kommer.


Hjertestarter

Nærmeste hjertestarter findes på

Gåsegangen 3 hos akuthjælper Tommy Byskov

tlf: 59 32 75 03

Fra Odsherreds Kommune

Nyhedsbrev til sommerhusejere

Du kan fremover få nyt fra Odsherreds Kommune og modtage invitationer til møder m.v. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet fra kommunen.

Tilmelding til nyhedsbrev……


Bo i Odsherred

Hvis du og din familie er blevet så glade for Odsherreds landakaber, natur, gastronomi og kultur, at I overvejer at bosætte jer permanent, er der mange muligheder. Odsherreds Kommune vil gerne hjælpe, og har derfor oprettet en hjemmeside med nyttig information:

boiodsherred.odsherred.dk/

Genbrugsstationen

Oddenvej 241 Havnebyen

Åbningstider indtil 31. oktobermandag

07 - 16

tirsdag

07 - 16

onsdag

07 - 18

torsdag

07 - 16

fredag

07 - 16

lørdag

08 - 16

søndag

08 - 16

Vild Makeover

Natur-plejefamilier søges

Har du lyst til at yde en ekstra frivillig indsats for naturplejen på vores fællesarealer i Topperne?

Med din og andres ekstra indsats kan vi bevare den helt unikke natur med lyng og revling i Topperne ved Vraget.

Nu har du muligheden for at melde dig som natur-plejefamilie og bidrage til Odsherreds Vilde Makeover – alene eller sammen med andre i din familie.


Foreløbig er 7 lodder mærket op med små pæle. De første har allerede fundet en Natur-plejefamilie.


Læs mere her…….


Følg arbejdet her….

Næste naturplejedag 8. okt