Til startsiden

Mail til webmaster

Startside Før du bygger

Hvorfor sort plastfolie her?


Rynket rose (Rosa rugosa) er en af de mest problematiske og hyppigst forekommende invasive arter i Danmark. Den er en betydelig trussel mod kystnære naturområder. De store rosenkrat overskygger og fortrænger den naturligt hjemmehørende flora og udgør en potentiel trussel mod biodiversiteten, hvis ikke de bekæmpes.


Tornerosebugtens naturplejegruppe har lagt plastfolie her for at få den invasive plante Rynket rose til at visne bort. Folien bliver fjernet, når roserne er visnet bort efter cirka 2 år.


Rynket rose spreder sig invasivt langs mange af de danske kyster, hvor den fortrænger den naturlige flora. Den er den hyppigst forekommende invasive planteart i Danmark, og spreder sig fortsat. Den er meget hårdfør og har vist sig vanskelig at udrydde.

Rynket rose hører oprindeligt hjemme i den tempererede zone i Nordøstasien. Den blev indført i Europa omkring år 1800 som prydplante, og blev registreret som vildtlevende i Danmark første gang i 1875. I 1950'erne fik rynket rose en gevaldig fremgang i forbindelse med udbygningen af sommerhusområderne, hvor den blev udplantet i læhegn, afskærmning og som prydplante. 


Rynket rose, der også kaldes hybenrose og kamtsjatkarose, hører til rosen-familien. Den kan danne 1-2 meter høje krat, der efter kort tid kan udvikle sig til uigennemtrængelige bevoksninger. Rynket rose udgør især en trussel mod strandoverdrev, klitheder og andre kysthabitater, der repræsenterer noget af den mest oprindelige natur, vi har i Danmark.


De tætte tornede krat hæmmer adgang og kan være et problem for den rekreative udnyttelse af kystområder. Efter rydninger af bevoksningerne kan de døde grene med deres skarpe torne forblive på arealet i mange år. Derfor er rynket rose på den danske sortliste over de værste invasive arter.